TA KURSET I DAG

Samspill

Anders Folkman

Advokat - Universitetslektor
Gir deg forståelse for organisasjonsformen samspill, som er en metodisk tilnærming for forkantplanlegging av kompliserte byggverk, der fokus på prosjektering står høyt. Modellen er også egnet for mindre arbeider, men da fortrinnsvis mot privat sektor.
"Vi har brukt Anders Folkman som vår advokat i mange år. Vi har jobbet mye med å tydeliggjøre avtaleverket vårt, både overfor kunder og ansatte. Da er det er det viktig at vi har medarbeidere som kjenner våre egne standard leveringsbetingelser, men også relevante norske standarder og lover. Anders har vært en viktig samarbeidspartner i utformingen av standard avtaleverk og ikke minst i opplæringen av våre medarbeidere"
Dag erik heier
"Mitt første møte med Anders var under et kurs for studenter på UIA i Grimstad. Som ansatt i Uldal AS spurte jeg om å få bli med på dette kurset for å lære mere om Norsk Standard i min jobb som Produktsjef. Andreas forbløffet meg men sin klare og tydelige tale i forhold til NS. Har ved flere anledninger hatt gleden av å høre på Anders sine innlegg. Faglig dyktig person. Anbefales på det sterkeste."
vidar ørebek
"En inspirerende foreleser med god innsikt i temaene han formidler.
Meget god formidlingsevne med høyt nivå av innlevelse.
Anders har en god faglig tyngde, med tilhørende brede erfaringer fra eget virke."
Marius Myhre
"Ble kjent med Anders gjennom ingeniør studie på UiA Grimstad. Han rev ned min forutinntatte holdning om advokater da han stilte opp i ullgenser og joggesko fulle av flytsparkel. Etter dette har vi hatt kontakt og vi i Aamodt har brukt han til alt fra konsultasjon til kursing. Anders er en JA-mann som fikser fra til A til Å, kan definitivt anbefales."
aslak vabo

Hva handler kurset om?

 • Samspill, definisjon og betydning
 • Forståelse for modellen
 • Kontraktsformer for samspill
 • Prosjektets definisjoner, faser, avgrensninger og organisering
 • Modeller for organisasjon
 • Kontraktstyper
 • Samspill i relasjon til anbud
 • Usikkerhet
 • Erfaringsoverføring

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset skal studenten kunne:
 • forstå fagets betydning for andre fag i bygg studiet
 • kjenne og kan anvende Plan og Bygningslov, samt øvrig juridisk grunnlag for gjennomføring av samspill
 • forklare og formidle samspill som arbeidsform og typiske trekk ved dette
 • kjenne og kan anvende kontraktsmodeller og organisasjonstyper
 • kjenne og anvende verktøy for samspill 
 • NS 8401 og 8402 betydning av prosjekteringskontrakter
Møt instruktøren

Anders Folkman

Folkman er en merittert og etterspurt advokat og foreleser med bevilling siden 1991. Han har Jus studier fra UIO og forelesererfaring fra UIA og BI samt 20 år med undervisning i byggebransjen.
Folkman har også skrevet 2 bøker, Byggerett FB Fjernundervisning fra 1997 og Bilglassboken på eget forlag i 2017.
Undervist ved Inst for Ingeniørfag siden 2012 og underviser ved BI Oslo i tillegg. Folkmans fokusområder er Entrepriserett, Prosjektledelse og Lean management.
Folkman er en utmerket formidler og har Veilederpedagogikk H  fra 2018 og Uniped V  fra 2019.
Patrick Jones - Course author
Created with