Om foreleseren

En Advokat og foreleser med betydelig teoretisk og praktisk erfaring

Anders Folkman er en Advokat og Lektor med over 30 års teoretisk og praktisk erfaring fra en rekke fagområder. På denne plattformen vil han i hovedsak tilby kurs innen Entrepriserett og Lean Management.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

En foreleser med tyngde

Utdannet jurist fra universitetet i Oslo i 1988, Cand Jur. 

Undervist, og underviser, ved Universitetet i Agder, og ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo

UNIPED sertifisert veileder i pedagogikk

GF Autorisert Fasaderådgiverkurs

Kurs innen veilderpedagogikk

GF Autorisert Glassrådgiverkurs

Gitt ut 2 bøker, hhv på emnet bil-glass og plan og bygningsrett 

Undervisningsattest UIA 

Noen av temaene vi dekker

Vi dekker et bredt spekter med tema, og legger stadig inn nye kurs i portalen vår. Her kan du se en liten liste over de kursene vi kommer til å tilby i kurssenteret.

Entreprisesrett NS 8405, 8406, 6407

Et destillert og fordypende kurs innen Entrepriserett.NS i et Lean Perspektiv

Gir deg økt kompetanse innenfor et samfunns og strategisk perspektiv, samt prosjektledelse og byggproduksjon.


Avtalerett, grunnkurs

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om avtaleretten, herunder hvordan avtaler inngås og avsluttes. Kurset tjener som introduksjon til spesialiserte avtaler som Norsk Standards entreprisekontrakter.

Forbukerkjøp og Håndtverktjeneste

Gir deg kompetanse og innblikk i håndteringen av og forskriftene rundt forbrukerkjøp og håndtverktjeneste.

NS 8409

Et inngående kurs innen NS 8409.


TEK 17 

Gir deg økt kompetanse i forståelse av teknisk forskrift 2017 som er det sentrale prosjekteringsverktøy i forhold til Norsk Standard.

Samspill

Gir deg forståelse for organisasjonsformen samspill, som er en metodisk tilnærming for forkantplanlegging av kompliserte byggverk, der fokus på prosjektering står høyt. Modellen er også egnet for mindre arbeider, men da fortrinnsvis mot privat sektor.

SAK 10

Kruset gir innføring i Sak 10 som er forskriften til Plan og Bygningsloven. Kjennskap til regelverket gir bedre forståelse for byggereglene i relasjon til offentlige myndigheter, og er nødvendige for å kunne prosjektere forsvarlig.

NYTT KURS KOMMER!

Vi legger fortløpende til nye spennende kurs!
Om foredragsholderen

Anders Folkman er utdannet jurist fra universitetet i Oslo i 1988, Cand Jur.
I akademia har jeg i hovedsak undervist, og underviser, ved Universitetet i Agder, og ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo.
Jeg har undervist, og bygd fag, i mer enn 30 år for utallige bedrifter og forskjellige bransje-organisasjoner.

Meet Beatriz

Meet Viktor

Meet Alysia

Øke egen kompetanse med online kurs?

På vår kursportal legger vi stadig ut engasjerende og kompetansehevende kurs. Vi bygger kompetanse i Norge!
Created with