Vilkår og betingelser

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Anders Folkman Kurssenter, eieren (e) av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av klausulene 1, 2, 4 - 11 og 15 - 25 i disse vilkårene anses å oppstå ved din første bruk av nettstedet. Klausulene 3 og 12 - 14 gjelder bare for salg av tjenester.

Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.
Ingen deler av dette nettstedet er ment å utgjøre et kontraktsmessig tilbud som kan godtas. Bestillingen din utgjør et kontraktsmessig tilbud, og vår aksept av dette tilbudet anses å skje når vi sender en bekreftelses-e-post til deg som indikerer at bestillingen din er akseptert.

1. Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydninger:
"Konto": betyr samlet personlig informasjon, betalingsinformasjon og legitimasjon som brukes av brukere for å få tilgang til betalt innhold og / eller kommunikasjonssystem på nettstedet;
"Innhold": betyr tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datakompilering og annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
"Fasiliteter": betyr samlet alle online fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som Anders Folkman Kurssenter gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden;
"Tjenester": tjenestene som er tilgjengelige for deg via dette nettstedet, spesielt bruk av den Anders Folkman Kurssenter proprietære e-læringsplattformen;
"Betalingsinformasjon": betyr alle detaljer som kreves for kjøp av tjenester fra dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kreditt- / debetkortnummer, bankkontonumre og sorteringskoder;
"Lokaler": Betyr Vårt sted (er) som ligger i [ADRESSE];
"System": betyr enhver elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur som Anders Folkman Kurssenter gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, oppslagstavler, live chat-fasiliteter og e-postlenker;
"Bruker" / "Brukere": enhver tredjepart som får tilgang til Nettstedet og ikke er ansatt i Anders Folkman Kurssenter Ltd og handler i løpet av ansettelsen;
"Nettsted": nettstedet du bruker for øyeblikket (andersfolkman.learnworlds.com) og eventuelle underdomener på dette nettstedet (f.eks. Underdomene.yourschool.com) med mindre de uttrykkelig er ekskludert av deres egne vilkår og betingelser; og
"Vi / oss / vår": betyr Anders Folkman Kurssenter, et selskap som er stiftet i [LAND] med firmaets registreringsnummer [123456], som ligger på [Adresse].

2. Aldersbegrensninger

Personer under 18 år bør kun bruke dette nettstedet under tilsyn av en voksen. Betalingsinformasjon må gis av eller med tillatelse fra en voksen.

3. Bedriftskunder

Disse vilkårene gjelder også for kunder som anskaffer tjenester i løpet av virksomheten.

4. Immateriell eiendom

 • 4.1 Med forbehold om unntakene i punkt 5 i disse vilkårene, er alt innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer , sideoppsett, underliggende kode og programvare tilhører Anders Folkman Kurssenter, våre tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette å bruke nettstedet anerkjenner du at slikt materiale er beskyttet av gjeldende [NORGE] og internasjonal immateriell eiendom og andre lover.
 • 4.2 Med forbehold for punkt 6, kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet, med mindre annet er angitt på nettstedet, eller med mindre du har gitt vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til det.

5. Tredjeparts immateriell eiendom

 • 5.1 Med mindre annet er uttrykkelig angitt, tilhører alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, copyright og varemerker, i produktbilder og beskrivelser produsenter eller distributører av slike produkter som kan være aktuelt.
 • 5.2 Med forbehold for paragraf 6, kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke slikt materiale med mindre annet er angitt på nettstedet, eller med mindre du har gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til det fra den aktuelle produsenten eller leverandøren.

6. Rettferdig bruk av åndsverk

Materiale fra nettstedet kan brukes på nytt uten skriftlig tillatelse der noen av unntakene beskrevet i kapittel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 gjelder.

7. Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det er uttrykkelig angitt, er disse nettstedene ikke under kontroll av Anders Folkman Kurssenter eller av våre tilknyttede selskaper. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for alle former for tap eller skade som oppstår ved bruk av dem. Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på dette nettstedet innebærer ingen godkjenning av nettstedene selv eller de som har kontroll over dem.

8. Lenker til dette nettstedet

De som ønsker å plassere en lenke til dette nettstedet på andre nettsteder, kan bare gjøre det til hjemmesiden til nettstedet andersfolkman.learnworlds.com uten vår forutgående tillatelse. Dypkobling (dvs. lenker til bestemte sider på nettstedet) krever vår uttrykkelige skriftlige tillatelse. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss via e-post på anders@folkman.no eller ringe oss på følgende nummer: +47 924 25 921

9. Bruk av kommunikasjonsfasiliteter

 • 9.1 Når du bruker et hvilket som helst system på nettstedet, bør du gjøre det i samsvar med følgende regler. Unnlatelse av å overholde disse reglene kan føre til at kontoen din blir suspendert eller stengt:
 • 9.1.1 Du må ikke bruke uanstendig eller vulgært språk;
 • 9.1.2 Du må ikke sende innhold som er ulovlig eller på annen måte innvendinger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Innhold som er krenkende, truende, trakasserende, ærekrenkende, aldersgruppe, sexistisk eller rasistisk;
 • 9.1.3 Du må ikke sende inn innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;
 • 9.1.4 Det anbefales at innsendinger gjøres på engelsk, da vi kanskje ikke kan svare på henvendelser sendt på andre språk;
 • 9.1.5 Metoden du identifiserer deg på, må ikke bryte disse vilkårene eller noen gjeldende lover;
 • 9.1.6 Du må ikke utgi deg for andre mennesker, spesielt ansatte og representanter for Anders Folkman Kurssenter eller våre tilknyttede selskaper; og
 • 9.1.7 Du må ikke bruke systemet vårt for uautorisert massekommunikasjon som "spam" eller "søppelpost".
 • 9.2 Du erkjenner at Anders Folkman Kurssenter forbeholder seg retten til å overvåke all kommunikasjon som blir gjort til oss eller bruker vårt system.
 • 9.3 Du erkjenner at Anders Folkman Kurssenter kan beholde kopier av all kommunikasjon som er gjort til oss eller bruker vårt system.
 • 9.4 Du erkjenner at all informasjon du sender til oss gjennom systemet vårt kan endres av oss på noen måte, og du gir fra deg din moralske rett til å bli identifisert som forfatter av slik informasjon. Eventuelle begrensninger du måtte ønske å legge til vår bruk av slik informasjon, må kommuniseres til oss på forhånd, og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og tilhørende informasjon.

10. Kontoer

 • 10.1 For å skaffe tjenester på dette nettstedet og bruke visse andre deler av systemet, må du opprette en konto som vil inneholde visse personlige opplysninger og betalingsinformasjon som kan variere basert på din bruk av nettstedet, da vi kanskje ikke krever betaling informasjon til du ønsker å kjøpe. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, erklærer og garanterer du at:
 • 10.1.1 all informasjon du sender inn er nøyaktig og sannferdig;
 • 10.1.2 du har tillatelse til å sende inn betalingsinformasjon der tillatelse kan kreves; og
 • 10.1.3 vil du holde denne informasjonen nøyaktig og oppdatert. Din oppretting av en konto bekrefter ytterligere din representasjon og garanti.
 • 10.2 Det anbefales at du ikke deler kontoopplysningene dine, spesielt brukernavnet og passordet ditt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for tap eller skader som oppstår som et resultat av at kontoopplysningene dine blir delt av deg. Hvis du bruker en delt datamaskin, anbefales det at du ikke lagrer kontoinformasjonen din i nettleseren din.
 • 10.3 Hvis du har grunn til å tro at kontoopplysningene dine er innhentet av en annen person uten samtykke, bør du kontakte oss umiddelbart for å suspendere kontoen din og kansellere eventuelle uautoriserte bestillinger eller betalinger som kan vente. Vær oppmerksom på at bestillinger eller betalinger bare kan kanselleres frem til levering av tjenester har startet. I tilfelle en uautorisert bestemmelse begynner før du informerer oss om den uautoriserte karakteren av bestillingen eller betalingen, vil du bli belastet for perioden fra begynnelsen av levering av tjenester til datoen du varslet oss og kan bli belastet for en faktureringssyklus på en måned.
 • 10.4 Når du velger brukernavnet ditt, må du følge vilkårene som er beskrevet ovenfor i punkt 9. Enhver unnlatelse av å gjøre dette kan føre til suspensjon og / eller sletting av kontoen din.

11. Oppsigelse og kansellering av kontoer

 • 11.1 Enten Anders Folkman Kurssenter eller du kan avslutte kontoen din. Hvis vi avslutter kontoen din, vil du bli varslet via e-post, og en forklaring på oppsigelsen vil bli gitt. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til å si opp uten å oppgi grunner.
 • 11.2 Hvis vi avslutter kontoen din, vil gjeldende eller ventende bestillinger eller betalinger på kontoen din bli kansellert og levering av tjenester vil ikke starte.

12. Tjenester, priser og tilgjengelighet

 • 12.1 Selv om alt er gjort for å sikre at alle generelle beskrivelser av tjenester som er tilgjengelige fra Anders Folkman Kurssenter samsvarer med de faktiske tjenestene som vil bli gitt til deg, er vi ikke ansvarlige for noen variasjoner fra disse beskrivelsene som den eksakte arten av Tjenestene kan variere avhengig av dine individuelle krav og omstendigheter. Dette utelukker ikke vårt ansvar for feil på grunn av uaktsomhet fra vår side og refererer bare til variasjoner av de riktige tjenestene, ikke forskjellige tjenester helt. Se underklausul 13.8 for feil tjenester.
 • 12.2 Der det er aktuelt, kan det hende du blir bedt om å velge den nødvendige tjenesteplanen.
 • 12.3 Vi verken erklærer eller garanterer at slike tjenester vil være tilgjengelige til enhver tid og kan ikke nødvendigvis bekrefte tilgjengeligheten før vi har bekreftet bestillingen. Tilgjengelighetsindikasjoner er ikke gitt på nettstedet.
 • 12.4 All prisinformasjon på nettstedet er riktig når du går online. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og endre eller fjerne eventuelle spesielle tilbud fra tid til annen og etter behov.
 • 12.5 I tilfelle at prisene endres i løpet av en periode mellom en bestilling for tjenester og oss som behandler bestillingen og mottar betaling, skal prisen som var gyldig på bestillingstidspunktet brukes.

13. Bestillinger og levering av tjenester

 • 13.1 Ingen del av dette nettstedet utgjør et kontraktsmessig tilbud som kan godtas. Bestillingen din utgjør et kontraktsmessig tilbud som vi etter eget skjønn godtar. Vi godtar at vi sender deg en ordrebekreftelses-e-post. Bare når vi har sendt deg en ordrebekreftelses-e-post, vil det være en bindende kontrakt mellom Anders Folkman Kurssenter og deg.
 • 13.2 Bestillingsbekreftelser i henhold til paragraf 13.1 vil bli sendt til deg før tjenestene begynner og skal inneholde følgende informasjon:
 • 13.2.1 Bekreftelse av bestilte tjenester inkludert fullstendige detaljer om de viktigste egenskapene til disse tjenestene;
 • 13.2.2 Fullstendig spesifisert pris for de bestilte tjenestene inkludert, der det er hensiktsmessig, avgifter, levering og andre tilleggskostnader
 • 13.2.3 Relevante tider og datoer for levering av tjenestene;
 • 13.2.4 Brukerlegitimasjon og relevant informasjon for tilgang til disse tjenestene.
 • 13.3 Hvis vi av en eller annen grunn ikke godtar bestillingen din, skal ingen betaling tas under normale omstendigheter. Under alle omstendigheter vil eventuelle beløp du betaler i forbindelse med den bestillingen bli refundert innen 14 kalenderdager.
 • 13.4 Betaling for tjenestene skal skje via den valgte betalingsmåten din, umiddelbart for ethvert oppsettgebyr som tilsvarer serviceplanen du kjøpte, og på samme dag i hver påfølgende måned ("faktureringssyklus") for kostnader påløpt i løpet av forrige måned (" faktureringssyklus ”) OG / ELLER som angitt i ordrebekreftelsen du mottok.
 • 13.5 Vi tar sikte på å oppfylle bestillingen din innen 2-3 virkedager eller hvis ikke, innen en rimelig periode etter bestillingen, med mindre det er spesielle omstendigheter. Hvis vi ikke kan oppfylle bestillingen din innen en rimelig periode, vil vi informere deg på det tidspunktet du bestiller, med et notat på den aktuelle websiden eller ved å kontakte deg direkte etter at du har lagt inn bestillingen. Tiden er ikke essensen av kontrakten, noe som betyr at vi vil sikte på å oppfylle bestillingen din innen avtalt tidsplan, men dette er ikke en vesentlig periode i kontrakten, og vi vil ikke være ansvarlige overfor deg hvis vi ikke gjør det. Hvis tjenestene skal begynne innen 14 kalenderdager etter at vi har akseptert bestillingen din, på din uttrykkelige forespørsel, må du uttrykkelig erkjenne at dine lovbestemte angrerettigheter, beskrevet nedenfor i paragraf 14, vil bli berørt.
 • 13.6 Anders Folkman Kurssenter skal bruke alle våre rimelige anstrengelser for å tilby tjenestene med rimelig dyktighet og forsiktighet, i samsvar med beste handelspraksis.
 • 13.7 I tilfelle det leveres tjenester som ikke er i samsvar med bestillingen din og dermed er feil, bør du kontakte oss umiddelbart for å informere oss om feilen. Vi vil sørge for at nødvendige korrigeringer blir gjort innen fem (5) virkedager.
 • Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for levering av visse tjenester. Du blir bedt om å lese og bekrefte at du godtar slike vilkår og betingelser når du fullfører bestillingen.
 • 13.8 Anders Folkman Kurssenter gir teknisk støtte via vårt online supportforum og / eller telefon. Anders Folkman Kurssenter gjør vårt ytterste for å svare i tide, men vi garanterer ikke en bestemt responstid.

14. Avbestilling av bestillinger og tjenester

Vi vil at du skal være helt fornøyd med produktene eller tjenestene du bestiller fra Anders Folkman Kurssenter. Hvis du trenger å snakke med oss ​​om bestillingen din, kan du kontakte kundeservice på [TELEFONNUMMER], eller via e-post på anders@folkman.no eller skrive til oss på adressen vår (se avsnitt 1 ovenfor). Du kan kansellere en bestilling som vi har godtatt eller kansellere kontrakten. Hvis noen spesifikke vilkår som følger med tjenesten inneholder vilkår om kansellering av tjenesten, vil avbestillingsregler i de spesifikke vilkårene gjelde.
 • 14.1 Hvis du er en forbruker basert i EU, har du en lovbestemt rett til en "avkjøling" -periode. Denne perioden begynner når bestillingen din er bekreftet og kontrakten mellom Anders Folkman Kurssenter og deg er dannet og slutter på slutten av 14 kalenderdager etter den datoen. Hvis du ombestemmer deg om tjenestene i løpet av denne perioden og ønsker å kansellere bestillingen, vennligst informer oss umiddelbart med følgende e-post: anders@folkman.no. Din rett til å kansellere i løpet av avkjølingsperioden er underlagt bestemmelsene i underpunkt 14.2.
 • 14.2 Som spesifisert i underpunkt 13.6, hvis tjenestene skal begynne innen avkjølingsperioden, må du sende en uttrykkelig forespørsel om det. Ved å be om at tjenestene begynner innen den 14 kalenderdagens avkjølingsperiode, erkjenner du og godtar følgende:
 • 14.2.1 Hvis tjenestene utføres fullstendig innen den 14 kalenderdagens avkjølingsperiode, mister du retten til å kansellere etter at tjenestene er fullført.
 • 14.2.2 Hvis du avbryter tjenestene etter at tilbudet har begynt, men ennå ikke er fullført, vil du fremdeles bli bedt om å betale for tjenestene som er levert frem til det punktet hvor du informerer oss om at du vil kansellere. Forfallet beløp skal beregnes i forhold til full pris for tjenestene og de faktiske tjenestene som allerede er levert. Eventuelle beløp som allerede er betalt for tjenestene, refunderes med fradrag beregnet i samsvar med det foregående. Refusjoner, der det er aktuelt, vil bli utstedt innen 5 virkedager og under alle omstendigheter senest 14 kalenderdager etter at du har informert oss om at du vil avbestille.
 • 14.3 Avbestilling av tjenester etter at avkjølingsperioden på 14 kalenderdager er gått, er underlagt de spesifikke vilkårene for disse tjenestene og kan være underlagt en minimum kontraktsvarighet.

15. Personvern

Bruk av nettstedet er også underlagt vår personvernpolicy (andersfolkman.learnworlds.com / personvern) som er innlemmet i disse vilkårene og betingelsene ved denne referansen. For å se personvernreglene, vennligst klikk på lenken ovenfor.

16. Hvordan vi bruker din personlige informasjon (databeskyttelse)

 • 16.1 All personlig informasjon som vi kan samle inn (inkludert, men ikke begrenset til, navn og adresse) vil bli samlet inn, brukt og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i Data Protection Act 1998 og dine rettigheter i henhold til denne loven.
 • 16.2 Vi kan bruke din personlige informasjon til å:
 • 16.2.1 Gi våre tjenester til deg;
 • 16.2.2 Behandle betalingen din for tjenestene; og
 • 16.2.3 Informer deg om nye produkter og tjenester tilgjengelig fra oss. Du kan når som helst be om at vi slutter å sende deg denne informasjonen.
 • 16.3 Under visse omstendigheter (hvis du for eksempel ønsker å kjøpe tjenester på kreditt), og med ditt samtykke, kan vi gi din personlige informasjon videre til kredittreferansebyråer. Disse byråene er også bundet av databeskyttelsesloven 1998 og bør bruke og oppbevare din personlige informasjon deretter.
 • 16.4 Vi vil ikke videreformidle din personlige informasjon til andre tredjeparter uten først å innhente din uttrykkelige tillatelse.

17. Ansvarsfraskrivelse

 • 17.1 Vi gir ingen garantier eller erklæringer om at nettstedet vil oppfylle dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet for et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, at det vil være kompatibelt med alle systemer, at det vil være sikkert og at all gitt informasjon vil være nøyaktig. Vi gir ingen garanti for noen spesifikke resultater fra bruken av tjenesten eller tjenestene våre.
 • 17.2 Ingen deler av dette nettstedet er ment å utgjøre råd, og innholdet på dette nettstedet skal ikke stole på når du tar noen avgjørelser eller gjør noe av noe slag.
 • 17.3 Ingen deler av dette nettstedet er ment å utgjøre et kontraktsmessig tilbud som kan godtas.
 • 17.4 Selv om vi bruker rimelige anstrengelser for å sikre at nettstedet er sikkert og fritt for feil, virus og annen skadelig programvare, anbefales det sterkt at du tar ansvar for din egen internett-sikkerhet, din personlige informasjon og datamaskiner.

18. Endringer i fasilitetene og disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre nettstedet, dets innhold eller disse vilkårene. Du vil være bundet av eventuelle endringer i vilkårene fra første gang du bruker nettstedet etter endringene. Hvis vi er pålagt å gjøre noen endringer i disse vilkårene og betingelsene i henhold til loven, vil disse endringene gjelde automatisk for bestillinger som for øyeblikket venter i tillegg til bestillinger du har lagt inn i fremtiden.

19. Tilgjengelighet av nettstedet

 • 19.1 Nettstedet leveres "som det er" og på "som tilgjengelig" basis. Anders Folkman Kurssenter bruker bransjens beste fremgangsmåter for å gi høy oppetid, inkludert en feiltolerant arkitektur som er vert i skyservere. Vi gir ingen garanti for at nettstedet eller fasilitetene vil være fri for mangler og / eller feil, og vi gir ingen form for refusjon for utfall. Vi gir ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) om egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
 • 19.2 Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelighet på nettstedet som skyldes eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, ISP-utstyrsfeil, vertsutstyrssvikt, kommunikasjonsnettbrudd, strømbrudd, naturlige hendelser, krigshandlinger eller juridiske begrensninger og sensur.

20. Ansvarsbegrensning

 • 20.1 I den grad loven tillater det, aksepterer vi ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, påregnelig eller på annen måte, inkludert indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår som følge av bruken av nettstedet eller informasjonen deri. Du bør være oppmerksom på at du bruker nettstedet og dets innhold på egen risiko.
 • 20.2 Ingenting i disse vilkårene ekskluderer eller begrenser Anders Folkman Kurssenter ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller svindel fra Anders Folkman Kurssenter.
 • 20.3 Ingenting i disse vilkårene ekskluderer eller begrenser Anders Folkman Kurssenter sitt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som følge av feil levering av tjenester eller avhengig av feil informasjon som er inkludert på nettstedet.
 • 20.4 I tilfelle noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne betegnelsen anses å være skilt fra disse vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkårene. Dette begrepet gjelder bare innenfor jurisdiksjoner der et bestemt begrep er ulovlig.

21. Ingen frafall

I tilfelle noen av partene i disse vilkårene ikke utøver noen rett eller et middel inneholdt heri, skal dette ikke tolkes som en fraskrivelse av denne retten eller rette.

22. Tidligere vilkår

I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og tidligere versjoner av disse, vil bestemmelsene i disse vilkårene ha forrang med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet.

23. Tredjeparts rettigheter

Ingenting i disse vilkårene vil gi noen rettigheter noen tredjepart. Avtalen opprettet av disse vilkårene er mellom deg og Anders Folkman Kurssenter.

24. Kommunikasjon

 • 24.1 Alle varsler / kommunikasjoner skal gis til oss enten per post til våre lokaler (se adresse ovenfor) eller via e-post til anders@folkman.no. Et slikt varsel blir ansett som mottatt 3 dager etter innleggelse hvis det sendes med førsteklasses post, dagen for sending hvis e-postmeldingen mottas i sin helhet en virkedag og neste virkedag hvis e-posten sendes på en helg eller helligdag.
 • 24.2 Vi kan fra tid til annen, hvis du velger å motta det, sende deg informasjon om våre produkter og / eller tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan du klikke på "Avmeld" -linken i en hvilken som helst e-post du mottar fra oss.

25. Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Anders Folkman Kurssenter skal styres av og tolkes i samsvar med loven i Norge og Anders Folkman Kurssenter, og du godtar å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til [NORGE].
Created with